Публічна інформація | Номенклатура справ на 2018 рік
Номенклатура справ на 2018 рік

 

Індекс справи

Заголовок справи

(тому, частини)

Кількість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини і номери статей за переліком)

Примітка

01 – Організація системи управління навчальним закладом

01-01

Закони України, постанови, рішення Верховної ради України, укази, розпорядження Президента України, постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України (копії)

1

Доки не мине потреба

Синельник В.В.

01-02

Урядові та галузеві документи про загальну середню освіту (укази, постанови, доручення, накази, інструкції, рішення колегії, вказівки Міністерства освіти і науки України тощо) (копії)

1

Доки не мине потреба

Синельник В.В.

01-03

Доручення нарад керівників при вищих управліннях освіти, доручення нарад директорів загальноосвітніх навчальних закладів, колегій при відділі освіти адміністрації Куп’янського району. Інформації щодо виконання доручень.

1

10 р. ст.. 6-а

Синельник В.В.

01-04

Державні, регіональні, районні програми розвитку освітньої галузі (копії). Інформації щодо виконання програм.

1

Доки не мине потреба

Синельник В.В.

01-05

Установчі документи навчального закладу та змін до них. Статут навчального закладу, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організації України (ЄДРПОУ), рішення про реорганізацію загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Курилівка в Курилівський ліцей тощо

1

До ліквідації організації, ст. 30

Синельник В.В.

01-06

Концепції розвитку, перспективне прогнозування розвитку Курилівського ліцею

1

До ліквідації організації, ст.149

Синельник В.В.

01-07

Книга наказів з основної діяльності

2

50 років

Синельник В.В.

01-08

Матеріали до нарад педагогічних працівників при директорові

1

25 р., ст. 13

Синельник В.В.

01-09

Правила внутрішнього трудового розпорядку Курилівського ліцею

1

1 р.

ст  . 397

Синельник В.В.

01-10

Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Курилівського ліцею Куп’янської районної ради Харківської області

1

До ліквідації організації,

ст.395-а

Синельник В.В.

01-11

Річний план роботи Курилівського ліцею Куп’янської районної ради

1

5 р., ст. 157-а

Синельник В.В.

01-12

Плани роботи Курилівського ліцею (щомісячні)

1

Доки не мине потреба, ст. 162

Синельник В.В.

01-13

Плани роботи спеціалістів та фахівців Курилівського ліцею

1

1 р., ст. 161

Адміністрація ліцею

01-14

Документи та матеріали державної атестації Курилівського ліцею

1

До ліквідації організації,

ст.48

Синельник В.В.

01-15

Документи перевірок та інспектування Курилівського ліцею вищими організаціями, установами та службами (акти, довідки, приписи, пропозиції, протоколи експертизи тощо)

1

10 р., ст. 76-а

Синельник В.В.

01-16

Документи та матеріали щодо виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

1

5 р., ст. 83-а

Синельник А.С.

01-17

Документи та матеріали щодо виконання Закону України «Про захист персональних даних»

1

5р., ст. 83-а

Синельник А.С.

01-18

Документи і матеріали щодо готовності Курилівського ліцею до нового навчального року

1

5 р., ст. 77

Синельник В.В.

01-19

Документи (акти, доповідні записки, довідки) тематичних та контрольних перевірок окремих напрямів діяльності ліцею

1

5 р., ст. 77

Навозенко Л.Л.

01-20

Документи та матеріали щодо звітування керівника Курилівського ліцею

1

5 р., ст. 638

Синельник В.В.

01-21

Акт прийому-передачі справ, складений при зміні директора Курилівського ліцею (з усіма додатками)

1

До ліквідації організації,

ст.45-а

Синельник В.В.

01-22

Книга протоколів нарад педагогічних працівників при директорові

1

5 р., ст. 13

Синельник В.В.

01-23

Книга протоколів засідань педагогічної ради Курилівського ліцею

1

25 р.

Синельник В.В.

01-24

Книга протоколів ради Курилівського ліцею

1

5 р.

Навозенко Л.Л.

01-25

Книга протоколів спільних засідань педагогічної ради та ради Курилівського ліцею

1

5 р.

Навозенко Л.Л.

01-26

Книга протоколів конференції колективу Курилівського ліцею

1

5 р.

Синельник В.В.

01-27

Книга протоколів загальних зборів трудового колективу Курилівського ліцею

1

5 р.

Синельник В.В.

01-28

Книга протоколів загальношкільних батьківських зборів Курилівського ліцею

1

5 р.

Юдаєва Н.І.

01-29

Книга протоколів засідань експертної комісії Курилівського ліцею

1

5 р.

Синельник А.С.

01-30

Вхідне листування

1

Доки не мине потреба

Синельник А.С.

01-31

Вихідне листування

1

Доки не мине потреба

Синельник А.С.

01-32

Контрольно-візітаційна книга Курилівського ліцею

1

10 р.

Синельник А.С.

01-33

Книга реєстрації наказів з основної діяльності

1

До ліквідації організації,

ст.121-а

Синельник В.В.

01-34

Документи та матеріали про порядок конкурсного приймання до Курилівського ліцею

1

Доки не мине потреба

Синельник В.В.

01-35

Книга реєстрації  протоколів засідання педагогічної ради Курилівського ліцею

1

5 р.

Синельник В.В.

01-36

Книга реєстрації протоколів ради Курилівського ліцею

1

5 р.

Навозенко Л.Л.

01-37

Книга реєстрації протоколів спільних засідань педагогічної ради та ради Курилівського ліцею

1

5 р.

Навозенко Л.Л.

01-38

Книга реєстрації протоколів конференцій колективу Курилівського ліцею

1

5 р.

Синельник В.В.

01-39

Договора про виробничу практику учнів

1

5 р.

Синельник В.В.

01-40

Моніторинг діяльності педагогічного колективу Курилівського ліцею за навчальні роки

1

5 р.

Синельник В.В.

01-41

Книга реєстрації протоколів засідань експертної комісії Курилівського ліцею

1

5 р.

Синельник А.С.

01-42

Книга записів наслідків внутрішнього контролю директора

1

5 р.

Синельник В.В.

01-43

Книга записів наслідків внутрішнього контролю заступників директора з навчально-виховної роботи

1

5 р.

Синельник В.В.

01-44

Журнал обліку особистого прийому громадян директором Курилівського ліцею

1

3 р., ст. 125

Синельник В.В.

01-45

Книга наказів з адміністративно-господарської діяльності

1

5 р.

Костюк Т.В.

01-46

Журнал контролю виконання прийнятих рішень нарад педагогічних працівників при директорові

1

3 р., ст. 123

Синельник В.В.

01-47

Журнал реєстрації ознайомлення працівників навчального закладу з Типовою інструкцією з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності

1

До ліквідації організації,

ст.121-а

Синельник А.С.

01-48

Журнал обліку вхідного листування

1

5 р., ст. 122

Синельник А.С.

01-49

Журнал обліку вихідного листування

1

5 р., ст. 122

Синельник А.С.

01-50

Журнал реєстрації телефонограм

1

1 р., ст. 126

Синельник А.С.

01-51

Зведена номенклатура справ Курилівського

ліцею

1

5 р., ст. 112-а

Синельник В.В.

01-52

План роботи ради ліцею

 

1

Доки не мине потреба

Навозенко Л.Л.

01-53

Матеріали педагогічних рад Курилівського ліцею

1

3 р.

Навозенко Л.Л.

01-54

Номенклатура справ з організації системи управління Курилівським ліцеєм

1

3 р., ст. 112-в

Синельник В.В.

02 – Організація системи шкільної освіти

02.1 – Документи щодо забезпечення гарантованого права на освіту

02.1-01

Книга обліку руху учнів

1

75 р., ст. 16-б

Синельник А.С.

02.1-02

Робочий навчальний план

1

5 р.

Навозенко Л.Л.

02.1-03

Статистична звітність та аналітичні матеріали за формою № ЗНЗ-1 (річний звіт)

1

До ліквідації організації,

ст.302-б

Навозенко Л.Л.

02.1-04

Статистична звітність та аналітичні матеріали з основних видів діяльності Курилівського ліцею (річні звіти)

1

До ліквідації організації,

ст.302-б

Навозенко Л.Л.

02.1-05

Звіти щодо обліку руху учнів Курилівського ліцею (щомісячні)

1

1 р., ст. 302-г

Синельник А.С.

02.1-06

Мережа, перспективна мережа Курилівського ліцею

1

Доки не мине потреба, 

ст. 33-б

Навозенко Л.Л.

02.1-07

Особові справи учнів

10

5 р.

Синельник А.С.

02.1-08

Списки первинного обліку дітей, які підлягають навчанню

1

10 р., ст. 525-є

Навозенко Л.Л.

02.1-09

Документи та матеріали щодо виконання , Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», 

1

5 р., ст. 298

Навозенко Л.Л.

02.1-10

Документи та матеріали з питань підготовки робочих навчальних планів Курилівського ліцею

1

1 р., ст. 158

Синельник В.В.

02.1-11

Документи та матеріали щодо замовлення на виготовлення документів про освіту (замовлення, звіти, акти, інформації тощо)

1

1 р., ст. 308

Синельник В.В.

02.1-12

Документи та матеріали щодо замовлення на виготовлення дублікатів про освіту (замовлення, звіти, акти, інформації, заявки на передрук тощо)

1

5 р., ст. 132

Синельник В.В.

02.1-13

Документи та матеріали щодо організації роботи з питань закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації та випуску учнів (плани, графіки, звіти, довідки, інформації тощо)

1

3 р., ст. 298, ст. 575

Синельник В.В.

02.1-14

Документи про продовження навчання та працевлаштування випускників Курилівського ліцею (довідки, звіти, інформації тощо)

1

3 р., ст. 603

Навозенко Л.Л.

02.1-15

Відомості та документи про причини пропуску занять учнями Курилівського ліцею

1

1 р., ст. 591, ст. 592

Юдаєва Н.І.

02.1-16

Матеріали та письмові роботи учнів з проходження державної підсумкової атестації

1

3 р.

Навозенко Л.Л.

02.1-17

Алфавітна книга запису учнів

1

50 років

Синельник А.С.

02.1-18

Книга обліку і видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту

1

75 р., ст. 531-а

Синельник В.В.

02.1-19

Книга обліку і видачі атестатів та додатків до атестатів про повну загальну середню освіту, срібних і золотих медалей

1

75 р., ст. 531-а

Синельник В.В.

02.1-20

Книга обліку і видачі Похвальних листів і Похвальних грамот

1

25 р.

Синельник В.В.

02.1-21

Книга реєстрації наказів з обліку руху учнів Курилівського ліцею

1

75 р.,

ст. 121-б

Синельник А.С.

02.1-22

Класні журнали 1-4-х, 5-8-х, 10-х класів

1

5 р., ст.590

Навозенко Л.Л.

02.1-23

Класні журнали 9-х, 11-х класів

1

10 р.

Навозенко Л.Л.

02.1-24

Журнал обліку занять з учнями, які навчаються за індивідуальною формою

1

5 р., ст. 590

Навозенко Л.Л.

02.1-25

Журнал обліку занять з учнями, які навчаються за екстернатною формою

1

10 р.

Навозенко Л.Л.

02.1-26

Журнал групи продовженого дня

1

5 р., ст. 590

Навозенко Л.Л.

02.1-27

Журнал обліку пропущених і заміщених уроків

1

5 р., ст. 630

Навозенко Л.Л.

02.1-28

Журнал факультативних занять, індивідуальних та групових занять з учнями Курилівського ліцею

1

5 р., ст. 630

Навозенко Л.Л.

02.1-29

Журнал обліку роботи гуртків, спортивних секцій

1

5 р., ст. 630

Юдаєва Н.І.

02.1-30

Журнал реєстрації видачі довідок на учнів.

1

3 р., ст. 122

Синельник А.С.

02.1-31

Розклад уроків для учнів 1-4-х класів Курилівського ліцею

1

1 р., ст. 586

Навозенко Л.Л.

02.1-32

Розклад уроків для учнів 5-11-х класів Курилівського ліцею

1

1 р., ст. 586

Навозенко Л.Л.

02.1-33

Розклад факультативних занять, індивідуальних та групових занять з учнями Курилівського ліцею

1

1 р., ст. 586

Навозенко Л.Л.

02.1-34

Графіки роботи гуртків, спортивних секцій

1

1 р., ст. 586

Юдаєва Н.І.

02.1-35

Табелі успішності учнів 1-11-х класів Курилівського ліцею

1

5 р., ст. 509

Навозенко Л.Л.

02.1-36

Журнал видачі учнівських квитків учням Курилівського ліцею

1

Доки не мине потреба

Синельник А.С.

02.1-37

Номенклатура справ щодо забезпечення гарантованого права на освіту

1

3 р., ст. 112-в

Навозенко Л.Л.

02.2 – Навчально-виховна робота

02.2-01

Документи та матеріали з питань організації навчально-виховного процесу в Курилівському ліцеї

1

До заміни новими, ст. 20-б

Навозенко Л.Л.

02.2-02

Документи та матеріали щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою

1

5 р., ст. 544

Навозенко Л.Л.

02.2-03

Документи та матеріали щодо організації екстернатної форми навчання

1

5 р., ст. 544

Навозенко Л.Л.

02.2-04

Документи та матеріали щодо підготовки випускників Курилівського ліцею до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні

1

До заміни новими, ст. 579-б

Навозенко Л.Л.

02.2-05

Документи та матеріали щодовиконання

мовного законодавства, державних, регіональних, районних програм щодо розвитку і функціонування державної мови

1

Доки не

мине

потреба

Навозенко Л.Л.

02.2-06

Документи та матеріали щодо організації співпраці з вищими навчальними закладами

1

5 р., ст. 543

Синельник В.В.

02.2-07

Документи та матеріали щодо проведення навчальних екскурсій та навчальної практики

1

1 р., ст. 587

Навозенко Л.Л.

02.2-08

Документи та матеріали щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків

1

3 р., ст. 794

Юдаєва Н.І.

 

02.2-09

Документація дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

1

До заміни новими,

ст. 20-б

Юдаєва Н.І.

 

02.2-10

Документи та матеріали різних видів внутрішкільного контролю (стану викладання, виконання навчальних планів та програм із навчальних предметів робочого навчального плану)

1

5 р.

Навозенко Л.Л.

02.2-11

Документи та матеріали щодо проведення моніторингових досліджень якості освіти та результатів навчальних досягнень учнів

1

5 р.,

ст. 577-б

Навозенко Л.Л.

02.2-12

Документи та матеріали щодо організації навчально-виховного процесу в школі І ступеня

1

До заміни новими,

ст. 20-б

Навозенко Л.Л.

02.2-13

Документи та матеріали щодо організації роботи групи продовженого дня

1

1 р., ст. 586

Навозенко Л.Л.

02.2-14

Навчальні програми з навчальних предметів

1

1 р.,

ст. 553-б

Навозенко Л.Л.

02.2-15

Календарні плани вчителів Курилівського ліцею

1

3 р., ст. 557

Навозенко Л.Л.

02.2-16

Графіки проведення перевірних контрольних, тематичних робіт, лабораторних робіт, практичних робіт тощо

1

1 р., ст. 586

Навозенко Л.Л.

02.2-17

Оперативні інформації щодо організації початку та закінчення навчального року

1

3 р., ст. 624

Навозенко Л.Л.

02.2-18

Документи та матеріали щодо організації роботи Малої академії наук України

1

3 р.

Навозенко Л.Л.

02.2-19

Документи щодо організації та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад

1

3 р.

Навозенко Л.Л.

02.2-20

Документи щодо організації профільного навчання

1

3 р.

Навозенко Л.Л.

02.2-21

Організація роботи з дітьми п’ятирічного віку

1

3 р.

Навозенко Л.Л.

02.2-22

Формування навичок читання учнів початкових класів

1

3 р.

Навозенко Л.Л.

02.2-23

Наступність  та адаптація учнів 1,5,10-х класів до нових умов навчання

1

3 р.

Навозенко Л.Л.

02.2-24

Номенклатура справ із навчально-виховної роботи

1

3 р.,

ст. 112-в

Навозенко Л.Л.

02.2-25

Документи та матеріали щодо впровадження інклюзивного навчання

1

3 р.

Навозенко Л.Л.

02.2-26

Запровадження Концепції Нової Української школи

1

3 р.

Навозенко Л.Л.

02.3 – Виховна робота

02.3-01

Документи та матеріали щодо забезпечення виховного процесу в Курилівському ліцеї (копії)

1

Доки не мине потреба

Юдаєва Н.І.

02.3-02

Спільні заходи (плани) Курилівського ліцею з районними службами

1

5 р.,

ст. 157-б

Юдаєва Н.І.

02.3-03

Плани виховної роботи класних керівників

1

1 р., ст. 161

Юдаєва Н.І.

02.3-04

Документи та матеріали з правової освіти та виховання учнів Курилівського ліцею (плани, заходи, довідки, акти, інформації тощо)

1

5 р.,

ст. 298

Юдаєва Н.І.

02.3-05

Документи та матеріали щодо профілактики злочинності та правопорушень серед учнів Курилівського ліцею (списки, плани, заходи, довідки, акти, рішення, інформації тощо)

1

5 р.,

ст. 298

Юдаєва Н.І.

02.3-06

Банк даних (списки) з внутрішкільного обліку. Матеріали щодо роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих умовах

1

5 р.,

ст. 538-б

Юдаєва Н.І.

02.3-07

Документи та матеріали щодо роботи з профілактики наркоманії, токсикоманії, ВІЛ/СНІДу (списки, плани, заходи, довідки, рішення тощо)

1

5 р.,

ст. 538-б, ст. 542-б

Юдаєва Н.І.

02.3-08

Документи та матеріали щодо координації діяльності «Школи сприяння здоров’ю»

1

5 р.,

ст. 542-б

Юдаєва Н.І.

02.3-09

Матеріали щодо охоплення гуртковою роботою учнів навчального закладу

1

3 р.,

 ст. 305

Юдаєва Н.І.

02.3-10

Матеріали щодо організації роботи дитячої юнацької громадської організації

1

3 р.,

ст. 604

Юдаєва Н.І.

02.3-11

Матеріали щодо організації роботи методичного об’єднання класних керівників навчального закладу (плани, протоколи, звіти тощо)

1

5р.,ст.555-а,

ст. 561, ст. 562

Шаповалова Н.В.

02.3-12

Протоколи батьківських зборів учнів

1-11-х класів

1

Доки не мине потреба,ст.15

Юдаєва Н.І.

02.3-13

Журнал реєстрації учнів навчального закладу, поставлених на облік у відділі кримінальної міліції у справах дітей

1

3 р., ст. 122

Юдаєва Н.І.

02.3-14

Документи щодо програмно-апаратного комплексу для професійної орієнтації молоді

1

Доки не мине потреба

Юдаєва Н.І.

02.3-15

Номенклатура справ із виховної роботи

1

3 р., ст. 112-в

Юдаєва Н.І.

02.4 – Охорона та соціальний захист дитинства

02.4-01

Нормативно-правові документи з питань охорони та соціального захисту дитинства

1

Доки не мине потреба

Юдаєва Н.І.

02.4-02

Статистичні звіти, інформації з питань соціального захисту дітей пільгових категорій

1

5 р.,

ст. 303

Юдаєва Н.І.

02.4-03

Списки дітей пільгових категорій

1

До заміни новими

Юдаєва Н.І.

02.4-04

Документи та матеріали щодо роботи з дітьми, які потребують соціального захисту (довідки, звіти, інформації, акти соціальних інспектувань тощо)

1

5 р., ст. 44-б, ст. 303

Юдаєва Н.І.

02.4-05

Документи та матеріали щодо надання матеріальної допомоги дітям пільгового контингенту з фонду загального обов’язкового навчання (заяви, акти, довідки, виплатні відомості)

1

5 р., ст. 676,

ст. 677

Юдаєва Н.І.

02.4-06

Документи (соціальні паспорти, акти соціальних інспектувань) дітей пільгового контингенту, які навчаються у Курилівському ліцеї

1

До заміни новими

Юдаєва Н.І.

02.4-07

Документи та матеріали щодо організації харчування учнів у Курилівському ліцеї (звіти, довідки, інформації)

1

5 р.,

ст. 44-б,

ст. 303

Навозенко Л.Л.

02.4-08

Документи щодо медичного обслуговування та охорони здоров’я учасників навчально-виховного процесу (копії наказів, листи, програми, інформації, звіти тощо)

1

5 р.,

ст. 44-б

Ст. 303

Синельник В.В.

02.4-09

Листування з органами і службами, причетними до захисту прав дітей з загальних питань (копії)

1

Доки не мине потреба

Юдаєва Н.І.

02.4-10

Матеріали щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання

1

Доки не мине потреба

Юдаєва Н.І.

02.4-11

Номенклатура справ з охорони та соціального захисту дітей

1

3 р., ст. 112-в

Юдаєва Н.І.

02.5 – Робота щодо запобігання всім видам дитячого травматизму

02.5-01

Нормативно-правові документи з безпеки життєдіяльності та запобігання всім видам дитячого травматизму (копії)

1

Доки не мине потреба

Юдаєва Н.І.

02.5-02

Інструкції з безпеки життєдіяльності учнів та вихованців навчального закладу

1

До заміни новими,ст. 20-б

Юдаєва Н.І.

02.5-03

Документи та матеріали щодо профілактики всіх видів дитячого травматизму (копії наказів, довідки, інформації)

1

5 р., ст. 44-б,

ст. 303

 

Юдаєва Н.І.

02.5-04

Документи та матеріали роботи дружини юних пожежних-рятівників

1

5 р., ст. 22

Юдаєва Н.І.

02.5-05

Документи та матеріали роботи загону юних інспекторів руху

1

5 р., ст. 22

Юдаєва Н.І.

02.5-06

Документи та матеріали, акти розслідування нещасних випадків з учнями та вихованцями навчального закладу

1

45 р., ст. 453

Юдаєва Н.І.

02.5-07

Журнал реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами навчального закладу

1

45 р., ст. 477

Юдаєва Н.І.

02.5-08

Журнали реєстрації інструктажів (первинного, позапланового, цільового) з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами навчального закладу з безпеки життєдіяльності (по класах, ГПД, учителі- предметники)

1

10 р., ст. 482

Юдаєва Н.І.

02.5-09

Номенклатура справ із запобігання всім видам дитячого травматизму

1

3 р., ст. 112-в

Юдаєва Н.І.

02.6 – Фізичне виховання, допризовна підготовка юнаків,

військово-патріотичне виховання

02.6-01

Законодавчі та нормативно-правові документи з питань фізичного виховання та спорту (копії)

1

Доки не мине потреба

Синельник В.В.

02.6-02

Законодавчі та нормативно-правові документи з питань допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання (копії)

1

Доки не мине потреба

Синельник В.В.

02.6-03

Документи та матеріали про стан фізичного виховання та спортивно-масової роботи (довідки, звіти, доповідні записки, інформації, акти)

1

5 р., ст. 298

Юдаєва Н.І.

02.6-04

Документи та матеріали щодо організації та проведення спортивних змагань різного рівня. Протоколи, таблиці про результати спортивних змагань

1

3 р., ст. 797

Юдаєва Н.І.

02.6-05

Документи та матеріали щодо організації навчально-виховного процесу з предмету «Захист вітчизни» та військово-патріотичного виховання (довідки, доповідні записки, інформації)

1

Доки не мине потреба,

ст. 148-б

Синельник В.В.

02.6-06

Номенклатура справ з фізичного виховання, військово-патріотичного виховання (витяг)

1

3 р.,

ст. 112-в

Синельник В.В.

02.7 – Позакласна та позашкільна робота

02.7-01

Нормативно-правові та інструктивно-методичні документи з питань позакласної та позашкільної освіти (копії)

1

Доки не мине потреба

Юдаєва Н.І.

02.7-02

Документи (заявки, умови проведення, довідки, програми, звіти тощо про проведення конкурсів, фестивалів, виставок, учнівських олімпіад

1

5 р., ст. 64-б

Юдаєва Н.І.

02.7-03

Матеріали щодо організації та проведення заходів під час шкільних учнівських канікул (плани, інформації, заходи, звіти)

1

5 р., ст 496

Юдаєва Н.І.

02.7-04

Матеріали щодо організації та проведення конкурсу «Учень року»

1

3 р., ст. 797

Юдаєва Н.І.

02.7-05

Сценарії проведення загальношкільних свят та урочистостей

1

10 р., ст. 795

Юдаєва Н.І.

02.7-06

Графіки проведення загальношкільних і позакласних заходів

1

1 р., ст. 586

Юдаєва Н.І.

02.7-07

Номенклатура справ позакласної та позашкільної роботи

1

3 р., ст. 112-в

Юдаєва Н.І.

03 – Організація цивільного захисту

03-01

Нормативно-правові документи про організацію та здійснення заходів цивільного захисту в Курилівському ліцеї (копії)

1

До заміни новими,

ст. 20-б

Синельник В.В.

03-02

Документи щодо організації та здійснення заходів цивільного захисту в Курилівському ліцеї (накази, розпорядження (копії), плани дій, схеми тощо)

1

Доки не мине потреба

Синельник В.В.

03-03

Матеріали щодо організації та здійснення заходів цивільного захисту в Курилівському ліцеї (довідки, акти, звіти, інформації тощо)

1

5 р., ст. 1192

Синельник В.В.

03-04

Журнали обліку занять, списки формувань цивільної оборони

1

1 р., ст. 1199

Синельник В.В.

03-05

Особові картки військовозабовязаних працівників Курилівського ліцею

1

Доки на мине потреба

Синельник А.С.

03-06

Номенклатура справ з організації цивільного захисту

1

3 р., ст. 112-в

Синельник В.В.

04 – Методична робота

04-01

Нормативно-правові документи щодо організації методичної роботи (копії)

1

Доки не мине потреба

Навозенко Л.Л.

04-02

Документи щодо організації методичної роботи в Курилівському ліцеї (заходи, звіти, інформації тощо)

1

5 р., ст. 303

Навозенко Л.Л.

04-03

Документи та матеріали роботи методичної ради Курилівського ліцею

1

10 р., ст. 14-а

Навозенко Л.Л.

04-04

Відомості про вчителів

1

Доки не мине потреба

Навозенко Л.Л.

04-05

Документи та матеріали щодо підготовки та проведення педагогічних читань, науково-методичних і науково-практичних конференцій, семінарів (звіти, інформації, протоколи, доповідні записки тощо)

1

Доки не мине потреба

Навозенко Л.Л.

04-06

Документи щодо роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів (плани, протоколи, довідки, інформації тощо)

1

5 р., ст. 160,

ст. 561,

ст. 562

Костенко В.І.

04-07

Документи щодо роботи методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного циклу (плани, протоколи, довідки, інформації тощо)

1

5 р., ст. 160,

ст. 561,

ст. 562

Кошева Н.П.

04-08

Документи щодо роботи методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу (плани, протоколи, довідки, інформації тощо)

1

5 р., ст. 160,

ст. 561,

ст. 562

Соболь В.В.

04-09

Документи щодо роботи динамічної групи (плани, протоколи, довідки, інформації тощо)

1

5 р., ст. 160,

ст. 561,

ст. 562

Суворова О.М.

04-10

Документи та матеріали щодо організації роботи молодих і малодосвідчених учителів

1

5 р., ст. 44-б

Навозенко Л.Л.

04-11

Документи та матеріали щодо організації роботи творчої групи вчителів

1

5 р., ст. 160,

ст. 561, ст. 562

Косолапова Т.С.

04-12

Матеріали щодо організації та проведення конкурсу «Учитель року»

1

5 р., ст. 64-б

Навозенко Л.Л.

04-13

Документи та матеріали щодо роботи з обдарованими дітьми (програми, звіти, інформації, доповіді, довідки тощо)

1

5 р., ст. 44-б,

ст. 298

Навозенко Л.Л.

04-14

Протоколи засідання методичної ради

Курилівського ліцею

1

10 р., ст. 14-а

Навозенко Л.Л.

04-15

Банк даних ефективного педагогічного досвіду

1

5 р.,ст. 44-б,

ст. 303

Навозенко Л.Л.

04-16

Картотека програмно-методичного забезпечення спецкурсів, курсів за вибором, факультативів

1

До заміни новими,

ст. 20-б

Навозенко Л.Л.

04-17

Книга реєстрації протоколів засідань методичної ради Курилівського ліцею

1

10 р., ст. 14-а

Навозенко Л.Л.

04-18

Книга протоколів інструктивно-методичних нарад

1

5 р.

Навозенко Л.Л.

04-19

Номенклатура справ методичної роботи

1

3 р.,ст.112-в

Навозенко Л.Л.

05 – Номенклатура справ паркичного психолога

05-01

План  роботи практичного психолога на рік

1

3 р.ст. 557

Маматова М.І.

05-02

Нормативно-правові документи щодо діяльності практичного психолога

1

Доки не мине потреба

Маматова М.І.

05-03

Матеріали щодо роботи з учнями Курилівського ліцею (на кожен клас)

1

ДЗН

ст. 20 б

Маматова М.І.

05-04

Матеріали щодо психологічного супроводу учнів пільгових категорій

1

5р.

ст.298

Маматова М.І.

05-05

Для службового використання (навчально – методичні та довідково – інформаційні матеріали)

1

Доки не мине

потреба

Маматова М.І.

05-06

Журнал щоденного обліку роботи практичного психолога

1

5 р.

ст. 590

Маматова М.І.

05-07

Протоколи психологічного аналізу уроку  (занять)

1

5 р.

ст. 590

Маматова М.І.

05-08

Протоколи індивідуальної консультацій

1

10 р., ст. 14-а

Маматова М.І.

05-09

Протоколи індивідуального  діагностичного обстеження

1

5 р.

ст. 590

Маматова М.І.

05-10

Протоколи діагностичного обстеження класу (групи)

1

5 р.

ст. 590

Маматова М.І.

05-11

Номенклатура справ практичного психолога

1

3 р., ст.112 в

Маматова М.І.

06 – Компютерізація та інформатизація

06-01

Нормативно-правові документи з питань інформатизації освіти (копії)

1

Доки не мине потреба

Синельник В.В.

06-02

Документи та матеріали з інформатизації Курилівського ліцею (програми (модель), заходи, інформації, звіти тощо)

1

До заміни новими, ст. 20-б

Синельник В.В.

06-03

Документи й матеріали кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Паспорти автоматизованих робочих місць

1

До списання обладнання,

ст. 1823

Косолапова Т.С.

06-04

 

Матеріали навчально-методичної роботи з питань Курилівського ліцею

1

5 р., ст. 298

Навозенко Л.Л.

06-05

Матеріали щодо функціонування сайту навчального закладу, організації дистанційного навчання

1

5 р., ст. 560,

ст. 562

Синельник А.С.

06-06

Номенклатура справ із комп’ютеризації та інформатизації

1

3 р., ст. 112-в

Синельник В.В.

07 – Робота з кадрами та громадянами

07-01

Накази начальника відділу освіти Куп’янської райдержадміністрації з особового складу (копії)

1

Доки не мине потреба

Синельник В.В.

07-02

Книга наказів з кадрових питань

1

50 р.

Синельник В.В.

07-03

Трудові книжки працівників Курилівського ліцею

1

До запитання, не затребувані не менше 50 років, ст. 508

Синельник В.В.

07-04

Особові справи (заяви, анкети, автобіографії, копії та витяги з наказів про прийняття, переміщення, звільнення, оголошення подяк, характеристики, листки з обліку кадрів тощо) працівників Курилівського ліцею

1

75 р., ст. 493-в

Синельник А.С.

07-05

Посадові та робочі інструкції працівників Курилівського ліцею

1

5 р., ст. 43

Костюк Т.В.

07-06

Річні статистичні звіти (форма № 83- РВК), з якісного складу та професійного навчання

1

До ліквідації організації,

ст. 302-б

Навозенко Л.Л.

07-07

Документи та матеріали щодо роботи з кадровим резервом (заяви, звіти, індивідуальні плани, біографічні довідки тощо)

1

5 р.,

ст. 525-е

Синельник В.В.

07-08

Атестаційні матеріали педагогічних працівників Курилівського ліцею

1

75 р., ст. 637

Зберігаються в особових справах, ті що не увійшли до особових справ 5 р.

Синельник В.В.

07-09

Матеріали роботи атестаційної комісії Курилівського ліцею (плани, графіки, інформації тощо)

1

5 р., ст. 638

Синельник В.В.

07-10

Документи та матеріали щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (копії наказів, плани-графіки, листування тощо)

1

5 р., ст.618

Навозенко Л.Л.

07-11

Повідомлення Державної фіскальної служби про прийняття працівників на роботу.

1

5 р., ст. 522

Синельник В.В.

07-12

Протоколи засідання атестаційної комісії Курилівського ліцею

1

5 р., ст. 636

Синельник В.В.

07-13

Книга реєстрації наказів з кадрових питань

1

75 р., ст. 121-б

Синельник В.В.

07-14

Книга реєстрації протоколів засідання атестаційної комісії Курилівського ліцею

1

5 р., ст. 121-в

Синельник В.В.

07-15

Книга обліку трудових книжок і вкладишів до них працівників Курилівського ліцею

1

50 р.

Синельник В.В.

07-16

Книга обліку особових справ працівників Курилівського ліцею

1

50 р.

Синельник А.С.

07-17

Книга реєстрації заяв

1

5 р., ст. 124

Синельник А.С.

07-18

Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян

1

5 р., ст. 124

Синельник В.В.

07-19

Журнал обліку робочого часу працівників Курилівського ліцею

1

5 р., ст. 630

Навозенко Л.Л.

07-20

Журнал обліку робочого часу вчителів під час канікул

1

5 р., ст. 630

Навозенко Л.Л.

07-21

Журнал реєстрації електронної пошти

1

5 р., ст. 630

Синельник А.С.

07-22

Графіки роботи працівників Курилівського ліцею

1

3 р., ст. 391

Навозенко Л.Л.

07-23

Листування з Куп’янським  центром зайнятості населення

1

3 р., ст. 522

Навозенко Л.Л.

07-24

Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян і документи щодо їх розгляду

1

5 р., ст. 82-б

Синельник А.С.

07-25

Номенклатура справ роботи з кадрами та громадянами

1

3 р., ст. 112-в

Синельник В.В.

08 – Фінансово-господарчі документи

08-01

Штатний розпис Курилівського ліцею

1

3 р., ст. 37-б

Синельник В.В.

08-02

Документи (тарифікаційні списки, склад тарифікаційної комісії, накази тощо) щодо тарифікації працівників Курилівського ліцею

1

25 р., ст. 415

Синельник В.В.

08-03

Документи щодо надання платних послуг

1

5 р., ст. 421

Синельник В.В.

08-04

Документи та матеріали щодо проведення інвентаризації матеріальних цінностей (відомості на видачу витратних матеріалів, відомості оперативного обліку малоцінних матеріалів, дефектні акти тощо)

1

3 р., ст. 1011

Костюк Т.В.

08-05

Документи та матеріали щодо прийому-передачі матеріальних цінностей (подання, акти, відомості, інформації тощо)

1

3 р., ст. 1006

Костюк Т.В.

08-06

Табелі обліку використання робочого часу

1

1 р., ст. 408

Костюк Т.В.

08-07

Протоколи засідань тарифікаційної комісії Курилівського ліцею

1

10 р., ст. 14-а

Синельник В.В.

08-08

Книга обліку господарського майна та товарно-матеріальних цінностей

1

3 р., ст. 351

Костюк Т.В.

08-09

Книга реєстрації протоколів тарифікаційної комісії Курилівського ліцею

1

10 р., ст. 14-а

Синельник В.В.

08-10

Книга реєстрації актів списання матеріальних цінностей

1

3 р., ст. 122

Костюк Т.В.

08-11

Інвентарні списки основних засобів

1

3 р., ст. 345

Костюк Т.В.

08-12

Договори про повну матеріальну відповідальність

1

 

Костюк Т.В.

08-13

Звіти (дорогоцінні матеріали, позабюджетні кошти, про забезпечення працівників земельними ділянками, правоохоронним органавм)

1

Доки не мине потреба

Костюк Т.В.

08-14

Кошторис

1

10 р.

Синельник В.В.

08-15

Номенклатура справ бухгалтерських документів

1

3 р., ст. 112-в

Костюк Т.В.

09 – Охорона праці, пожежна безпека

09-01

Нормативно-правові документи з питань охорони праці та пожежної безпеки (копії)

1

Доки не мине потреба

Костюк Т.В.

09-02

Інструкції з охорони праці для працівників Курилівського ліцею

1

До ліквідації організації,

ст. 20-а

Навозенко Л.Л.

09-03

Документи та матеріали щодо дотримання вимог законодавства з охорони праці (положення, інформації, довідки, звіти, акти тощо)

1

5 р., ст. 437

Навозенко Л.Л.

09-04

Документи та матеріали щодо роботи з пожежної безпеки (положення, інформації, довідки, звіти, акти тощо)

1

5 р., ст. 1177

Костюк Т.В.

09-05

Документи та матеріали щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму в Курилівському ліцеї (інформації, довідки, акти тощо)

1

5 р., ст. 434

Костюк Т.В.

09-06

Документи та матеріали щодо виконання приписів, постанов і розпоряджень з охорони праці та пожежної безпеки

1

5 р., ст. 437

Костюк Т.В.

09-07

Документи та матеріали навчання й перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників Курилівського ліцею. Протоколи про

навчання з охорони праці

1

5 р., ст. 436

Навозенко Л.Л.

09-08

Документи з питань розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві з працівниками Курилівського ліцею

1

45 р., ст. 453

Навозенко Л.Л.

09-09

Документи з питань розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру з працівниками Курилівського ліцею

1

45 р., ст. 453

Навозенко Л.Л.

09-10

Документи та матеріали щодо проходження медичних оглядів працівниками Курилівського ліцею

1

3 р., ст. 707

Сидоренко Р.М.

09-11

Журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці для працівників Курилівського ліцею

1

10 р., ст. 481

Синельник В.В.

09-12

Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці працівників Курилівського ліцею

1

10 р., ст. 482

Навозенко Л.Л.

09-13

Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці працівників Курилівського ліцею

1

10 р., ст. 479

Навозенко Л.Л.

09-14

Журнал обліку та видачі інструкцій з охорони праці працівникам Курилівського ліцею

1

10 р., ст. 480

Костюк Т.В.

09-15

Журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки працівників Курилівського ліцею

1

10 р., ст. 482

Костюк Т.В.

09-16

Журнал реєстрації осіб, потерпілих від нещасних випадків у Курилівському ліцеї

1

45 р., ст. 477

Костюк Т.В.

09-17

Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру працівників Курилівського ліцею

1

45 р., ст. 477

Навозенко Л.Л.

09-18

Журнал реєстрації вступного інструктажу з Питань охорони праці для працівників

1

Доки не мине потреба

Костюк Т.В.

09-19

Журнал реєстрації вступного інструктажу з Питань охорони праці на робочому місці

1

Доки не мине потреба

Костюк Т.В.

09-20

Журнал інструкцій з охорони праці

1

Доки не мине потреба

Костюк Т.В.

09-21

Журнал реєстрації нещасних випадків  невиробничого характеру

1

Доки не мине потреба

Костюк Т.В.

09-22

Журнал обліку вогнегасників

1

Доки не мине потреба

Костюк Т.В.

09-23

Медичні книжки працівників Курилівського ліцею

1

5 р., ст. 721-б

Сидоренко Р.М.

09-24

Номенклатура справ  з охорони праці,

пожежної безпеки

1

3 р., ст. 112-в

Навозенко Л.Л.

10 – Зміцнення навчально-матеріальної бази

10-01

Технічний паспорт Курилівського ліцею

1

5 р., ст. 1038

Костюк Т.В.

10-02

Акт на відведення та закріплення земельної ділянки за Курилівським ліцеєм

1

До ліквідації організації,

ст. 104-б

Костюк Т.В.

10-03

Акт перевірок готовності навчального закладу до нового навчального року

1

5 р.

Костюк Т.В.

10-04

Документи щодо проведення ремонтних робіт у Курилівському ліцеї (інформації, звіти, довідки, акти тощо)

1

3 р., ст. 1598

Костюк Т.В.

10-05

Документи щодо споживання електроенергії (звіти, інформації тощо)

1

5 р., ст. 1877

Костюк Т.В.

10-06

Документи щодо споживання опалення (звіти, інформації тощо)

1

5 р.

Костюк Т.В.

10-07

Документи щодо споживання водопостачання (звіти, інформації тощо)

1

5 р., ст. 1886

Костюк Т.В.

10-08

Документи та матеріали щодо роботи з пожежної безпеки

1

5 р., ст. 1177

Костюк Т.В.

10-09

Документи та матеріали щодо оренди приміщень, будівель

1

3 р., ст. 1047

Костюк Т.В.

10-10

Документи та матеріали щодо використання обладнання

1

10 р., ст. 1907,

ст. 1908

Костюк Т.В.

10-11

Документи та матеріали щодо організації роботи з благоустрою території Курилівського ліцею

1

3 р., ст. 1062

Костюк Т.В.

10-12

Журнал обліку енергоносіїв

1

5 р., ст. 121-в

Костюк Т.В.

10-13

Технічний журнал (з експлуатації будівлі (споруди) по Курилівському ліцею

1

Доки не мине потреба

Костюк Т.В.

10-14

Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів

1

Доки не мине потреба

Костюк Т.В.

10-15

Журнал обліку присвоєння  групи по електробезпеці неелектричному персоналу

1

Доки не мине потреба

Костюк Т.В.

10-16

Технічний звіт по вимірам та випробуванням електрообладнання та захисного заземлення

1

Доки не мине потреба

Костюк Т.В.

10-17

Вивіз сміття

1

Доки не мине потреба

Костюк Т.В.

10-18

Номенклатура справ щодо зміцнення навчально-матеріальної бази

1

3 р., ст. 112-в

Костюк Т.В.

11 – Робота шкільної бібліотеки

11-01

Законодавчо-нормативні документи про бібліотечну справу

1

Доки не мине потреба

Бахмат І.О.

11-02

Паспорт бібліотеки Курилівського ліцею

1

3 р., ст. 556,

ст. 804

Бахмат І.О.

11-03

Річний план роботи бібліотеки Курилівського ліцею

1

1 р., ст. 161

Бахмат І.О.

11-04

Плани роботи бібліотекаря Курилівського ліцею (місячні, тижневі)

1

1 р., ст. 161

Бахмат І.О.

11-05

Інвентарні книги обліку бібліотечного фонду Курилівського ліцею

1

До ліквідації бібліотеки,

ст. 805

Бахмат І.О.

11-06

Книги сумарного обліку бібліотечного фонду Курилівського ліцею

1

До ліквідації бібліотеки,

ст. 806

Бахмат І.О.

11-07

Книга обліку накладних на отримання підручників

1

До ліквідації бібліотеки,

ст. 808

Бахмат І.О.

11-08

Щоденник роботи бібліотеки Курилівського ліцею

1

3 р., ст. 804

Бахмат І.О.

11-09

Кортотека обліку підручників

1

До ліквідації бібліотеки,

ст. 817

Бахмат І.О.

11-10

Картотеки періодичних видань

1

До ліквідації бібліотеки,

ст. 807

Бахмат І.О.

11-11

Картотека обліку навчальних програм

1

До ліквідації бібліотеки,

ст. 817

Бахмат І.О.

11-12

Алфавітний каталог бібліотечного фонду

1

До ліквідації бібліотеки,

ст. 817

Бахмат І.О.

11-13

Систематичний каталог бібліотечного фонду

1

До ліквідації бібліотеки,

ст. 818

Бахмат І.О.

11-14

Каталоги (електронні бази даних) книг

1

До ліквідації бібліотеки,

ст. 817

Бахмат І.О.

11-15

Акти, протоколи перевірок роботи бібліотеки

1

1 р., ст. 802

Бахмат І.О.

11-16

Акти на списання літератури

1

10 р., ст. 812

Бахмат І.О.

11-17

Акти на списання періодичних видань

1

3 р., ст. 112-в

Бахмат І.О.

11-18

Формуляри читачів бібліотеки

1

Доки не мине потреба

Бахмат І.О.

11-19

Книга обліку книг, прийнятих від учнів замість загублених

1

До ліквідації бібліотеки

Бахмат І.О.

11-20

Книга обліку подарованих видань

1

До ліквідації бібліотеки

Бахмат І.О.

11-21

Бібліотечні уроки

1

Доки не мине потреба

Бахмат І.О.

11-22

Номенклатура справ роботи бібліотеки

1

3 р., ст. 813

Бахмат І.О.

12 – Медичне обслуговування

12-01

Медичні картки учнів

1

5 р., ст. 721-б

Сидоренко Р.М.

12-02

Документи щодо проведення поглиблених медичних оглядів учнів Курилівського ліцею

1

3 р., ст. 707

Сидоренко Р.М.

12-03

Матеріали щодо організації санітарно-просвітницької роботи Курилівському ліцеї

1

Доки не мине потреба

Сидоренко Р.М.

12-04

Журнал обліку профілактичних щеплень

1

3 р., ст. 745

Сидоренко Р.М.

12-05

Журнал амбулаторного прийому

1

5 р., ст. 743

Сидоренко Р.М.

12-06

Журнал профілактичного огляду учнів на  педикульоз та шкірнозаразні захворювання

1

3 р., ст. 745

Сидоренко Р.М.

12-07

Журнал лікування інвазованих  дітей

1

3 р., ст. 745

Сидоренко Р.М.

12-08

Журнал обліку інфекційних захворювань

1

5 р., ст. 745

Сидоренко Р.М.

12-09

Диспансерний журнал

1

5 р., ст. 721

Сидоренко Р.М.

12-10

Журнал обліку флюорографії учнів

1

5 р., ст. 724

Сидоренко Р.М.

12-11

План роботи медичного обслуговування учнів Курилівського ліцею Куп’янської районної ради

1

3 р.

Сидоренко Р.М.

12-12

Журнал обліку травм Курилівського ліцею

1

3 р.

Сидоренко Р.М.

12-13

Журнал обліку медичних препаратів

1

3 р.

Сидоренко Р.М.

12-14

Журнал реєстрації медичних довідок

1

3 р.

Сидоренко Р.М.

12-15

Журнал здоров’я дітей

1

3 р.

Сидоренко Р.М.

12-16

Журнал антропометрії учнів

1

3 р.

Сидоренко Р.М.

12-17

Журнал контролю Р-Манту

1

3 р.

Сидоренко Р.М.

12-18

Журнал санітарно-просвітницької роботи

1

3 р.

Сидоренко Р.М.

12-19

План роботи медичного кабінету

1

3 р.

Сидоренко Р.М.

12-20

Журнал нагляду спостереження за класом, який був у контакті з хворою дитиною

1

3 р.

Сидоренко Р.М.

12-21

Журнал реєстрації особових медичних книжок працівників

1

3 р.

Сидоренко Р.М.

12-22

Журнал спостереження за дітьми, у яких знайдений педикульоз та шкірнозаразні захворювання

1

3 р.

Сидоренко Р.М.

12-23

Журнал обстеження контактних у сім’ях дітей, інвазованих енторобіозом

1

3 р.

Сидоренко Р.М.

12-24

Журнал обстеження учнів 1-4-х класів Курилівського ліцею методом зішкріб

1

3 р.

Сидоренко Р.М.

12-25

Номенклатура справ медичного обслуговування

1

3 р., ст. 112-в

Сидоренко Р.М.

13 – Організація харчування

13-01

Бракеражний журнал готової продукції

1

Доки не мине потреба

Васюра Л.В.

13-02

Бракеражний журнал швидкопсувної продукції

1

Доки не мине потреба

Васюра Л.В.

13-03

Журнал обліку температури в холодильнику

1

Доки не мине потреба

Васюра Л.В.

13-04

Журнал здоров’я

1

Доки не мине потреба

Васюра Л.В.

13-05

Облік харчових відходів

1

Доки не мине потреба

Васюра Л.В.

13-06

Журнал обліку збору овочів

1

Доки не мине потреба

Васюра Л.В.

13-07

Кника кількісного сумового обліку продуктів

1

Доки не мине потреба

Васюра Л.В.

13-08

Заявки на харчування учнів та вчителів Курилівського ліцею                      

1

Доки не мине потреба

Васюра Л.В

13-09

Журнал обліку посуду та кухонного інвентарю

1

Доки не мине потреба

Васюра Л.В.

13-10

Журнал обліку биття посуду

1

Доки не мине потреба

Васюра Л.В.

13-11

Журнал огляду дітей, які чергують у їдальні

1

Доки не мине потреба

Васюра Л.В.

13-12

Технологічні картки

1

Доки не мине потреба

Васюра Л.В.

13-13

Книга зауважень і пропозицій

1

Доки не мине потреба

Васюра Л.В.

13-14

Номенклатура справ організації харчування

1

3 р., ст. 112-в

Васюра Л.В.

14 – Архів

14-01

Документи й матеріали щодо ведення архівної справи та діловодства Курилівського ліцею

1

До ліквідації організації,

ст. 130

Синельник А.С.

14-02

Описи справ строку зберігання до ліквідації Курилівського ліцею

1

До ліквідації організації,

ст. 137-а

Синельник А.С.

14-03

Описи справ Курилівського ліцею строком зберігання до 10 років

1

3 р., ст. 137-б

Синельник А.С.

14-04

Описи справ тривалого (понад 10 років) зберігання Курилівського ліцею

1

3 р., ст. 137-б

Синельник А.С.

14-05

Описи справ з особового складу Курилівського ліцею

1

3 р., ст. 137-б

Синельник А.С.

14-06

Номенклатура справ архіву Курилівського ліцею

1

3 р., ст. 112-в

Синельник А.С.

                                       

 

 

Переглядів: 886
Дата публікації: 10:01 02.01.2018
Директор

Синельник Вікторія Вікторівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Версія для слабо- зорих