Цільові проекти | Впровадження проекту "Наш вибір - здоров'я"
Впровадження проекту "Наш вибір - здоров'я"

Мета проекту: формування ціннісного ставлення до власного здоров'я  й  здорового способу життя  шляхом комплексного розв'язання педагогічних, медичних та соціальних завдань з урахуванням індиві­дуальних особливостей дитини в різні вікові періоди.

Завдання проекту:

створити умови для забезпечення охорони здоров'я учнів, їхнього повноцінного фізичного розвитку й формування здорового способу життя;

• створити систему роботи з профілактики тютюнопаління, нарко­манії, алкоголізму, травматизму;

• створити центр розв'язання конфліктів із метою по­кращення стосунків між учасниками навчально-виховного процесу;

• сприяти підвищенню кваліфікації педпрацівників із питань фор­мування в учнів ціннісного ставлення до свого фізичного «Я»;

• створити позитивний соціально-психологічний мікроклімат у ліцеї та класах;

• формувати й розвивати особистість учня-громадянина, здатного до повноцінної успішної життєдіяльності в усіх сферах виробництва, науки, освіти й культури;

• сприяти вихованню активної життєвої позиції.

  Очікувані результати:

створення системи оздоровчої роботи в ліцеї,   забезпечення здорового способу життя всього колекти­ву шляхом створення атмосфери, сприятливої для зміцнення здоров'я;

• формування активної громадянської та життєвої позиції учнів щодо здорового   способу життя;

• зміцнення морального і фізичного здоров'я учнів;

• усвідомлення дітьми відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я інших людей як важливої умови повноцінного життя й успішного навчання.

Директор

Синельник Вікторія Вікторівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Версія для слабо- зорих